Версія для друку
П'ятниця, 01 липня 2016 00:00

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ПРИ КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ

Автор
Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

Про стан казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів Камінь-Каширського району за січень 2019 року

На обслуговуванні в управлінні Державної казначейської служби України у Камінь – Каширському районі перебуває 54 розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, включених до мережі у 2019 році, яким відкрито 494 рахунки за видатками, з них: по державному бюджету 7 розпорядників коштів державного бюджету, яким відкрито 70 рахунки за видатками; по місцевих бюджетах  35 головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, яким відкрито 410 рахунки за видатками; 5 одержувачів коштів місцевих бюджетів, яким відкрито 7 рахунків та інших клієнтів – 2, яким відкрито  7 видаткових рахунки.

           За даними фінансової звітності за січень 2019 року до державного бюджету по Камінь — Каширському району надійшло 2183,8тис.грн., в тому числі до загального фонду надійшло 2057,8 тис.грн.,  до спеціального фонду — 126,0 тис.грн.

           Якщо аналізувати структуру надходжень, то найбільшу питому вагу поступлень до загального фонду державного бюджету складає : податок на

доходи фізичних осіб — 57,27% (1178,4 тис.грн.); збір під час набуття права власності на легкові автомобілі  — 41,83% (860,9тис.грн.); військовий збір  — 22,56 %(464,2 тис.грн.); податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)  — 19,38% (398,9тис.грн.). Найбільші поступлення до спеціального фонду складають: плата за надання інших адміністративних послуг -  51,9 тис.грн або 41,19%; судовий збір —34,8 тис.грн. або 27,62 % від всіх надходжень спецфонду; грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності — 12,1 тис.грн або 9,6%; виконавчий збір — 8,92 тис.грн. або 7,08% від всіх надходжень спецфонду.

            За січень 2019 року по загальному фонду  державного бюджету в районі відкрито асигнувань у обсязі  4 998,6 тис.грн.  (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що складає 4,5% річних бюджетних призначень (111589,2 тис.грн.). Касові видатки по відкритих асигнуваннях проведено на загальну суму  3593,1 тис.грн. або на 3,2%. Залишок невикористаних відкритих асигнувань на 01.02.2019 року  - 1 405,5 тис. грн., або 1,2 відсоток. 

За січень 2019 року по спеціальному фонду державного бюджету надійшло  50,0 тис.грн. Касові видатки склали в сумі  14,5 тис.грн. Залишок  невикористаних відкритих асигнувань на 01.02.2019 року  - відсутній.

          За даними на 01 лютого 2019 року кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету  склала 581,3тис. грн , в тому числі за захищеними статтями – 576 тис. грн.

           Заборгованість по спеціальному фонду державного бюджету на 01 лютого 2019 року  відсутня.

           Місцеві бюджети району. За даними звітності за січень 2019 року до місцевих бюджетів Камінь-Каширського району надійшло (без врахування міжбюджетних трансфертів 5 911,6 тис.грн., що становить 6,8 % виконання річного розпису доходів на 2019 рік. До загального фонду надійшло  5 299,2 тис.грн., або 6,9%, до спеціального фонду – 612,5 тис.грн., або 6,7%. 

         Найбільшу питому вагу у надходженнях загального та спеціального фонду місцевих бюджетів становлять податкові надходження 85%  ( 5 021,7тис.грн.), з них : податок на доходи фізичних осіб —  60% ( 3 011,1 тис.грн.) та місцеві податки — 36,7% (1 842,9 тис.грн.), з них єдиний податок —  78% (1 450,8тис.грн.). 

     

     Обсяг видатків місцевих бюджетів  Камінь — Каширського району, прове-дених за січень 2019 року , становить  54 686,9 тис.грн. або освоєні на 7,6% до річних кошторисних призначень. По загальному фонду місцевих бюджетів касові видатки склали за січень 54 284,4 тис.грн, що становить 7,7% виконання річних бюджетних призначень; по спеціальному фонду касові в сумі  402,5 тис.грн., що становить 3,2% виконання річних кошторисних призначень. Найбільша питома вага серед касових видатків мають захищені видатки —  92% (50 328,4 тис.грн.), з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату — 42 % (21 022,6 тис.грн.); оплата комунальних послуг та енергоносіїв —2 % (968тис.грн.); дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм   (1,5 тис.грн.); субсидії та поточні трансферти населенню району —  56,3 % (28 324,3 тис.грн.) .  Незахищені касові  видатки в питомій вазі до загальних касових видатків за січень 2019 року  склали  8% ( 4 358,5тис.грн.).  

        Впродовж січня 2019 року з державного бюджету місцевим бюджетам  району перераховано субвенцій на суму 45 082,1 тис.грн. , а саме:

субвенція для допомог сім”ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям і т.д. –16215,9тис.грн;

освітня субвенція  -   14 576,5 тис.грн.;

субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на енергоносії – 10753,7 тис.грн.;

медична субвенція – 3 248,4 тис.грн.;

субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт прийомним сім”ям – 80,8тис.грн.;

субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів – 134,4 тис.грн;

субвенція з державного бюджету місцевим на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами -  72,4тис.грн.;

           Освоєння субвенцій. Станом на 01.02.2019 року невикористаний залишок субвенції склав в сумі – 3 466,2 тис.грн., в тому числі :

- освітня субвенція – 2162 тис.грн.;

 - медична субвенція – 335,6 тис.грн.;

- субвенції на соціально- економічний розвиток – 326,3 тис.грн;

- субвенції з державного бюджету місцевим на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості-  500 тис.грн.;

-субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів -112,1 тис.грн..

              В 2019 році своєчасно кожної декади перераховуватиметься базова дотація . Із передбаченим  розписом  59 208,2 тис.грн.,  надходження за січень 2019 року склали 4 934,0 тис.грн. або 8,3%.

       Заборгованість місцевих бюджетів. За даними звітів станом на 01.02.2019 року по загальному фонду місцевих бюджетів кредиторська заборгованість  склала в сумі 10 873,2тис.грн. - пільги та субсидії населенню району; по спеціальному фонду місцевих бюджетів 1,7 тис. грн.

      На рахунках місцевих бюджетів станом на 01 лютого 2019 року знаходяться  кошти в сумі 18 754,1 тис. грн.

         Поряд з цим, на органи Держказначейства покладені окремі функції щодо контролю за учасниками бюджетного процесу в частині дотримання ними вимог бюджетного законодавства.

Особливостями здійснення розрахунково-касового обслуговування бюджетних коштів у січні 2019 року є здійснення реєстрації платіжних доручень за принципом “картотеки” (тобто клієнти сьогодні приносять платіжки, ми їх реєструємо в казні, дксу доводить ліміт на ці зареєстровані платіжки по видатках, а завтра ми проплачуємо платіжки тільки в межах доведеного дксу ліміту). Згідно статті 78 Бюджетного кодексу України Управління Казначейства, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснює операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов”язань та наявних бюджетних асигнувань за видатками місцевих бюджетів протягом п”яти операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу за умови виконання доходів зведеного бюджету України.

 Варто зазначити, що протягом січня 2019 року  Управлінням Казначейства не надавались короткотермінові позики місцевим бюджетам з єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів.

 

Депозити. Протягом січня 2019 року  розміщення тимчасово вільних  коштів на депозитних рахунках в банках не було. 

 

Електронна звітність(далі- АС “Є-Звітність”) Ось уже рік управління казначейства приймає від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів електронну звітність. Основна функція АС “Є-Звітність” - можливість розпорядниками бюджетних коштів і державними цільовими фондами здійснити подання звітності до органів Казначейства, складеної згідно  зі Стандартами, через мережу Інтернет, використовуючи електронний цифровий підпис різних акредитованих центрів сертифікації ключів, який зберігається на захищених носіях ключової інформації. Одночасно технічним завданням також визначено, що у разі відсутності у розпорядників бюджетних коштів і державних цільових фондів підключення до мережі Інтернет, органи Казначейства забезпечують створення окремого робочого місця в інформаційно-телекомунікаційній системі Казначейства для подання клієнтами відповідних форм звітності. У разі наявності електронного цифрового підпису акредитованого центру сертифікації ключів Державної казначейської служби України для доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів “Клієнт казначейства — Казначейство”, користувач буде мати можливість автоматичного переходу до системи АС “Є-Звітність” без необхідності здійснення генерації додаткових ключових даних. Станом на 01.02.2019 року всі 54 розпорядників та одержувачів бюджетних коштів мають на руках ключові носії для АС “Є-Звітність” та створені особисті кабінети для подання електронної звітності; для клієнтів, в яких відсутній інтернет-зв”язок, в   Управлінні Казначейства створено робоче місце з метою подання  ними електронної звітності щомісячно та щоквартально, починаючи з 01 квітня 2018 року.

          Дистанційне обслуговування.   З метою запровадження електронної форми обслуговування клієнтів за допомогою програмно-технічного комплексу “Клієнт казначейства — Казначейство” з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та сучасних інтернет технологій у процесі казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, Державною казначейською службою України запроваджується процес системи дистанційного обслуговування клієнтів за допомогою мережі Інтернет до інформаційних ресурсів Казначейства України .

             Сучасний стан розвитку телекомунікаційних систем та інформаційних технологій, наявність необхідної нормативно-правової бази щодо використання електронного цифрового підпису створили всі передумови для запровадження повноцінного, юридично значимого, електронного документообігу в органах державної влади.З метою спрощення та оптимізації взаємодії розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у процесі казначейського обслуговування в Управлінні Казначейства району розпочато запровадження електронної форми обслуговування клієнтів за допомогою програмно-технічного комплексу “Клієнт казначейства — Казначейство” з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та сучасних інтернет-технологій. При цьому розпорядники та одержувачі бюджетних коштів отримають можливість в режимі реального часу відстежувати стан своїх рахунків, відкритих в Управлінні Казначейства, проходження платежів, отримання виписок за рахунками, тощо. Дистанційне обслуговування дозволить оптимізувати витрати на підтримку процесу виконання бюджетів усіх рівнів завдяки відмові від потоку вхідних та вихідних паперових документів, прискорити обробку інформації, спростити проходження платежів та обслуговування розпорядників бюджетних коштів усіх рівнів, мінімізувати кількість візитів до  Управління Казначейства та скоротити час на їх обслуговування. Інформація, якою обмінюються клієнт і Казначейство, захищена багаторівневою системою безпеки, що включає використання надійних засобів електронного цифрового підпису. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №816-р “Деякі питання дистанційного обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів” визначено перехід на казначейське обслуговування через систему дистанційного обслуговування : для розпорядників (одержувачів) державного бюджету з 01.01.2018 року, для розпорядників (одержувачів) обласного та районного бюджетів 3 01.04.2018 року,  для розпорядників (одержувачів) міського та сільських бюджетів 3 01.07.2018 року.

Станом на 01.02.2019 року ситуація по СДО слідуюча: усіма розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів здано анкети на підключення до СДО та заключенф договора, крім  К-Каширським РВ УМВС ( у стадії ліквідації).

Працюють по СДО : туб лікарня,  ВПУ, УФ і УСЗН ,  ДРПЧ, лікарня ветмедицини (отримує виписки); УВГ уже не працює -  ліквідовано.

    З огляду на вищевикладене вважаю за необхідне органам місцевого самоврядування, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів:

   - вживати дієвих заходів щодо оперативного та якісного освоєння бюджетних коштів з дотриманням норм чинного законодавства, в тому числі коштів міжбюджетних трансфертів, що були надані з державного бюджету місцевим бюджетам;

  -забезпечити вжиття заходів із недопущення кредиторської заборгованості по захищених статтях видатків у майбутніх періодах, а саме: розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів проводити реєстрацію зобов’язань, фінансових зобов’язань та подання платіжних доручень на здійснення видатків не пізніше дня, що передує останньому робочому дню місяця;

 - посилити контроль за поданням фінансової та бюджетної звітності (а на далі електронної звітності) бухгалтерами даних установ до управління Казначейства у встановлені строки;

 - забезпечити виконання розпорядження КМУ від 15.11.2017 №816-р “Деякі питання дистанційного обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів”, здійснивши заходи щодо підключення до СДО;

 - забезпечити виконання чинного законодавства.

Переглядів 6248 Останнє редагування Четвер, 28 лютого 2019 10:25

Останні з Administrator