26 квітня 2019 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Відомості про район
Нормативно-правова база
Регуляторна політика
Прес-центр
Інвестиційний довідник
 • Публічна інформація
 • Запобігання проявам корупції
 • Державний реєстр виборців
 • Центр зайнятості інформує
 • Оголошення
 • Консультативно-дорадчі органи
 • Безоплатна правова допомога
 • Вивчення громадської думки
 • Центр надання адмінпослуг
 • Правове забезпечення
 • Ресурсний центр громад
 • Генеральні плани
 • Децентралізація влади
 • Соціальний захист населення
 • Пенсійний фонд інформує
 • Територіальний центр
 • Очищення влади
 • Використання бюджетних коштів
 • Енергоефективність
 • Звернення громадян
 • Містобудівні умови та обмеження
 • АРХІВ НОВИН

  « Квітень 2019 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          

  Середа, 09 липня 2014 17:02

  Перелік документів по створенню ОСББ

                                                                        Керуючому об'єднанням співвласників

                                                                        багатоквартирного будинку

                                                                        _________________________________

                                                                        жителя буд. №  _____    кв.  №  ______

                                                                         по   вул.  ________________________

                                                                         м. Камінь- Каширський

                                                   

  З А Я В А

           Прошу прийняти мене в члени об'єднання співвласників багатоквартирного будинку по вул. ______________________  буд.  № ______.

           Зобов'язання покладені на члена об'єднання буду виконувати добросовісно.

  ______________________                                               ______________________          

   

  Статут

  об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

  1.         Загальні положення, найменування та місцезнаходження об'єднання.

  1.1. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "__________________" (назва об'єднання), далі – "Об'єднання", створено власниками квартир, житлових та нежитлових приміщень (зазначається відповідно до фактичної наявності таких приміщень) багатоквартирного будинку № _____ (далі - житловий комплекс) на вулиці ___________________(назва вулиці) в місті ______________________________ (назва міста) відповідно до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

  Місцезнаходження об'єднання: Україна, ___________________________ (адреса об'єднання).

  Найменування об'єднання: Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "___________".

  1.2. Об'єднання діє відповідно до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", чинного законодавства України та цього Статуту.

  1.3. Об'єднання набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

  З моменту набуття статусу юридичної особи Об'єднання може від власного імені виступати учасником правовідносин, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем у суді; відкривати банківські рахунки згідно з чинним законодавством України; мати відокремлене майно і самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, штампи, символіку та інші реквізити, зразки яких затверджуються правлінням Об'єднання.

  1.4. Об'єднання може здійснювати господарче забезпечення своєї діяльності безпосередньо або шляхом залучення суб'єктів господарювання.

  1.5. Об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами об'єднання.

  1.6. Об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями коштами і майном, що належать об'єднанню як юридичній особі. Об'єднання не несе відповідальності за зобов'язаннями його членів, як і члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями об'єднання.

  1.7. Майно Об'єднання утворюється з:

  -          майна, переданого йому членами об'єднання у власність;

  -          одержаних доходів;

  -          іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

  2.         Мета створення, завдання та предмет діяльності об'єднання.

  2.1. Метою створення об'єднання є забезпечення захисту прав його членів і дотримання ними своїх обов'язків, належного утримання та використання неподільного і загального майна житлового комплексу, своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та цим Статутом.

  2.2. Завданням та предметом діяльності Об'єднання є забезпечення:

  -          належного утримання будинку та прибудинкової території;

  -          реалізації прав власників приміщень в житловому комплексі на володіння та користування спільним майном;

  -          сприяння членам Об'єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами;

  -          виконання членами Об'єднання своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю Об'єднання.

  2.3. Об'єднання має право, відповідно до законодавства та цього Статуту, рішенням загальних зборів:

  -          створювати органи управління та визначати умови їх діяльності та оплати;

  -          приймати рішення щодо надходження та витрати коштів об'єднання;

  -          визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту неподільного і загального майна;

  -          встановлювати перелік та розміри платежів і внесків членів Об'єднання, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;

  -          виключати зі свого складу членів Об'єднання, які не виконують своїх обов'язків;

  -          брати на баланс майно Об'єднання;

  -          для виконання статутних завдань здійснювати господарче забезпечення своєї діяльності у порядку, визначеному законом;

  -          в разі входження Об'єднання до асоціації власників жилих будинків делегувати їй частину повноважень власних органів управління.

  2.4. Об'єднання має право за рішенням правління відповідно до його повноважень, визначених цим Статутом, та доручень загальних зборів:

  -          визначати підрядника, укладати договори про управління та експлуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства;

  -          здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів;

  -          ініціювати скликання загальних зборів;

  -          захищати права, представляти законні інтереси власників в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

  -          за рішенням загальних зборів та згодою власників приміщень, які не є членами об'єднання, використовувати приміщення в житловому комплексі для потреб органів управління Об'єднання;

  -          робити членам Об'єднання попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;

  -          вимагати відшкодування збитків, завданих неподільному та загальному майну з вини власника або інших осіб, які користуються його власністю;

  -          вимагати від власників приміщень своєчасної та у повному обсязі сплати всіх установлених законом та цим Статутом платежів, зборів і внесків, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;

  -          звертатись до суду з позовом про звернення стягнення на майно власників приміщень, які відмовляються відшкодовувати завдані збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені законодавством та цим Статутом платежі і внески, а також відрахування до резервного і ремонтного фондів;

  -          виступати засновником (учасником) товариств з обмеженою відповідальністю.

  2.5. Об'єднання зобов'язане:

  -          забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан неподільного та загального майна, що належить членам Об'єднання;

  -       звітувати загальним зборам про виконання кошторису Об'єднання за рік;

  -          забезпечувати виконання вимог Статуту Об'єднання;

  -          виконувати свої договірні зобов'язання;

  -          забезпечувати дотримання інтересів усіх членів Об'єднання при встановленні умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, розподілі між членами Об'єднання витрат на експлуатацію та ремонт неподільного та загального майна;

  -          у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом, - представляти інтереси членів Об'єднання, відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами;

  -          припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження неподільним та загальним майном членами Об'єднання.

  3. Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку

  3.1. Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку складається з неподільного та загального майна.

  Співвласник, який завдав збитків майну, що перебуває у спільній власності, зобов'язаний відшкодувати їх у повному обсязі.

  3.2. Неподільне майно перебуває у спільній сумісній власності співвласників багатоквартирного будинку.

  3.2.1. До неподільного майна належить:

  -          частина допоміжних приміщень, конструктивних елементів, технічного обладнання будинку, які не можуть бути поділені між власниками приміщень будинку та без яких не може бути належного утримання будинку і прибудинкової території;

  -          конструктивні елементи будинку - частини споруди, які забезпечують її цілісність та необхідні технічні умови функціонування (фундамент, несучі стіни, міжповерхові перекриття, сходові марші, конструкції даху, покрівля, в’їзна група тощо);

  -          технічне обладнання будинку - інженерні комунікації та технічні пристрої, які забезпечують санітарно-гігієнічні умови та безпечну експлуатацію квартир (загальні будинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, ліфти, центральні розподільчі щити електропостачання, а також елементи благоустрою прибудинкової території).

  3.2.2. Частка в загальному обсязі обов'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного майна встановлюється пропорційно до загальної площі житлових та нежитлових приміщень, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

  3.3. Загальне майно перебуває у спільній частковій власності співвласників багатоквартирного будинку.

  3.3.1. Загальне майно - частина допоміжних приміщень житлового комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на умовах, визначених у цьому Статуті, в тому числі: _______________________ (наводиться перелік допоміжних приміщень (кладових, гаражів, майстерень тощо), які фактично наявні в житловому комплексі).

  3.3.2. Частка в загальному обсязі обов'язкових платежів на утримання і ремонт загального майна встановлюється пропорційно до загальної площі приміщень, що перебувають у користуванні фізичних або юридичних осіб.

  4. Статутні органи об'єднання, їх повноваження та порядок формування.

  4.1. Органами управління Об'єднання є загальні збори його членів, правління та ревізійна комісія Об'єднання.

  4.2. Вищим органом управління Об'єднання є загальні збори.

  4.3. Загальні збори скликаються і проводяться згідно з вимогами цього Статуту та чинного законодавства.

  4.4. До виключної компетенції загальних зборів членів Об'єднання відноситься:

  1) затвердження і внесення змін до цього Статуту;

  2) обрання членів правління Об'єднання;

  3) питання про використання об'єктів, що перебувають у спільній власності співвласників багатоквартирного будинку;

  4) затвердження кошторису, балансу Об'єднання та річного звіту;

  5) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує ______________________ (зазначається сума);

  6) визначення розмірів внесків та платежів членів Об'єднання;

  7) прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд;

  8) визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів об'єднання і правління;

  9) встановлення обмежень на користування об'єктами, які перебувають у спільній власності співвласників багатоквартирного будинку;

  10) прийняття рішень про передачу в оренду об'єктів, які перебувають у спільній власності співвласників багатоквартирного будинку, фізичним і юридичним особам;

  11) прийняття рішень щодо заснування товариств або участі у товариствах, затвердження відповідних договорів.

  4.5. Керівництво поточною діяльністю Об'єднання здійснює його правління. Правління має право приймати рішення з усіх питань діяльності Об'єднання, за винятком тих, які належать до виключної компетенції загальних зборів. Правління є виконавчим органом Об'єднання, обирається загальними зборами і підзвітне їм.

  4.6. Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та терміни обрання встановлюються загальними зборами.

  Загальні збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження правління чи окремих його членів.

  4.7. До компетенції правління належить:

  1) підготовка кошторису, балансу та річного звіту об'єднання;

  2) здійснення контролю за своєчасною сплатою членами об'єднання внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з чинним законодавством;

  3) розпорядження коштами об'єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об'єднання кошторису;

  4) укладання договорів із суб'єктами підприємництва, які виконують роботи, в тому числі будівельні, надають житлово-комунальні та інші послуги, та здійснення контролю за їх виконанням;

  5) ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об'єднання;

  6) скликання та організація проведення загальних зборів членів об'єднання або зборів представників.

  4.8. Правління об'єднання зі свого складу обирає голову правління і його заступника. Голова правління головує на загальних зборах членів Об'єднання (якщо збори не доручать головування іншій особі) і засіданнях правління, забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень правління, діє без доручення від імені Об'єднання, укладає в межах своєї компетенції договори та вчиняє інші правочини, розпоряджається коштами Об'єднання відповідно до затвердженого кошторису.

  4.9. У відсутності голови правління його обов'язки виконує заступник.

  4.10. Засідання правління проводиться не менше ніж один раз на три місяці, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів.

  Засідання правління є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів правління.

  Рішення правління Об'єднання приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів правління, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів Об'єднання.

  Засідання правління скликається його головою.

  4.11. Правління Об'єднання на договірній основі може найняти на роботу управителя - юридичну особу, яка здійснюватиме функції з управління неподільним та загальним майном житлового комплексу і забезпечуватиме його належну експлуатацію.

  4.12. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління Об'єднання на загальних зборах обирається з числа членів Об'єднання ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.

  Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.

  4.13. Рішенням загальних зборів Об'єднання може бути скасовано будь-яке рішення правління чи зборів представників Об'єднання. Рішення правління, ревізійної комісії (ревізора), зборів представників, які суперечать рішенням загальних зборів, є нечинними.

  5.         Порядок скликання та проведення загальних зборів. Періодичність проведення зборів. Порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них. Перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована більшість голосів. Перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників

  5.1. Загальні збори членів Об'єднання скликаються правлінням не рідше ніж один раз на рік, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів.

  Члени Об'єднання, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів від загальної кількості голосів членів Об'єднання, можуть вимагати від правління скликання загальних зборів. Якщо їхня вимога про скликання загальних зборів не виконана, ці члени Об'єднання мають право самі скликати загальні збори.

  5.2. Повідомлення про проведення загальних зборів направляється в письмовій формі і вручається кожному члену Об'єднання під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом на адресу належної йому квартири або нежитлового приміщення в будинку Об'єднання) не менше ніж за 14 днів до дати проведення загальних зборів. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається, ким скликаються загальні збори, проект порядку денного, дата, час та місце їх проведення.

  Час і місце проведення загальних зборів обираються зручними для більшості можливих їх учасників.

  5.4. Загальні збори правомочні, якщо на них присутні особисто або представлені через уповноважених осіб більше половини членів Об'єднання.

  Кожен член Об'єднання при голосуванні має один голос, незалежно від площі та кількості квартир або приміщень, що перебувають у його власності.

  5.5. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього віддано не менше двох третин голосів від загальної кількості голосів членів об'єднання, які присутні (представлені) на загальних зборах.

  Кваліфікованою більшістю не менш як у 3/4 голосів членів об'єднання, які присутні (представлені) на загальних зборах, приймаються рішення щодо:

  - форми управління житловим комплексом;

  - внесення змін до цього Статуту;

  - відчуження майна Об'єднання на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Об'єднання;

  - ліквідації Об'єднання.

  5.6. У разі відсутності кворуму для проведення загальних зборів правління призначає нову дату, місце і час проведення загальних зборів або приймає рішення про проведення письмового опитування членів Об'єднання.

  Новопризначені загальні збори можуть бути скликані не раніш як через 14 діб з дня зборів, що не відбулися.

  5.7. В разі відсутності кворуму для проведення загальних зборів за рішенням правління може бути проведене письмове опитування членів Об'єднання, результати якого мають силу рішень загальних зборів членів Об'єднання.

  Письмове опитування полягає в підписанні, із зазначенням результату свого голосування ("за", "проти", "утримався"), членами Об'єднання проектів резолюцій за питаннями, що були включені до проекту порядку денного загальних зборів, які не відбулися.

  Проведення письмового опитування покладається на правління Об'єднання. Письмове опитування повинне бути проведене протягом 14 днів з дня загальних зборів, які не відбулися.

  Рішення за результатами письмового опитування вважається прийнятим, якщо за нього віддано не менше двох третин голосів від загальної кількості голосів членів об'єднання, а за рішення, зазначені в абзацах третьому-шостому пункту 5.5 цього Статуту, - не менше 3/4 голосів від загальної кількості голосів членів об'єднання.

  Підрахунок голосів за результатами письмового опитування здійснюється ревізійною комісією (ревізором) Об'єднання. Про визначення результатів письмового опитування членами ревізійної комісії (ревізором) складається та підписується протокол, який разом з матеріалами письмового опитування підлягає постійному зберіганню.Загальні збори Об'єднання можуть своїм рішенням встановити інший порядок проведення письмового опитування.

  5.8. Рішення, прийняті на загальних зборах, підписуються головою правління (головуючим на зборах) та секретарем загальних зборів і підлягають постійному зберіганню. В разі, якщо підрахунок голосів вівся лічильною комісією, протокол також підписують члени лічильної комісії. Загальні збори можуть прийняти рішення про підписання протоколу всіма членами Об'єднання, які брали участь в роботі зборів.

  5.9. Рішення загальних зборів, є обов'язковими для всіх членів об'єднання.

  5.10. Рішення загальних зборів оприлюднюється шляхом розміщення в місцях загального користування житлового комплексу. За рішенням зборів воно може бути надане членам об'єднання під розписку або направлене поштою (рекомендованим листом).

  5.11. За рішенням загальних зборів можуть бути обрані представники від об'єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів представників.

  5.12. Порядок обрання представників затверджуються загальними зборами при прийнятті рішення про надання повноважень зборам представників.

  Загальні збори вправі в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень зборів представників.

  5.13. Збори представників представляють інтереси членів об'єднання в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролюють і регулюють діяльність правління.

  5.14. Представники Об'єднання не можуть бути членами правління та ревізійної комісії.

  5.15. Збори представників вправі приймати рішення з усіх питань діяльності Об'єднання, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів, компетенції правління та ревізійної комісії (ревізора) Об'єднання. Збори представників не можуть вирішувати питання, які стосуються майнових прав членів об'єднання, погіршують умови використання майна або умови проживання.

  6.         Джерела фінансування Об'єднання, порядок використання майна та коштів Об'єднання.

  6.1. Кошти Об'єднання надходять та зберігаються на рахунках у банківських установах і використовуються виключно за їх призначенням.

  6.2. Використання та розпорядження коштами здійснюється відповідно до цього Статуту та затвердженого кошторису.

  6.3. Кошти Об'єднання не підлягають розподілу між членами об'єднання, за винятком випадків, передбачених законом.

  6.4. Кошти Об'єднання складаються з:

  -          залишків коштів на рахунках попереднього власника майна;

  -          статутних внесків і обов'язкових платежів членів Об'єднання;

  -          коштів, одержаних Об'єднанням у результаті здачі в оренду допоміжних приміщень;

  -          субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій за громадян, які користуються правом на їх отримання щодо оплати житлово-комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі обов'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного та загального майна;

  -          доходів, що спрямовуються на виконання статутних завдань об'єднання, отриманих у результаті діяльності підприємств, засновниками яких є Об'єднання;

  -          добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних і юридичних осіб.

  7.         Порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів об'єднання, включаючи резервні, а також порядок оплати спільних витрат

  7.1. Правління Об'єднання до 25 грудня поточного року, якщо інший строк не визначено загальними зборами, складає проект кошторису надходжень і витрат на наступний фінансовий рік і платежів кожного власника приміщення в житловому комплексі.

  Кошторис затверджується загальними зборами Об'єднання.

  7.2. Перший фінансовий рік об'єднання починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня року, в якому проведено державну реєстрацію. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

  7.3. Кошторис повинен передбачати такі статті витрат:

  а) витрати на утримання і ремонт спільного майна;

  б) витрати на оплату комунальних та інших послуг;

  в) витрати спеціальних фондів Об'єднання;

  г) інші витрати.

  7.4. Перелік і розміри внесків та обов'язкових платежів встановлюються загальними зборами Об'єднання відповідно до статей витрат кошторису, розміру відрахувань до ремонтного, резервного та інших спеціальних фондів Об'єднання.

  Розміри обов'язкових платежів (внесків, відрахувань) членів Об'єднання на утримання, обслуговування, ремонт, реконструкцію неподільного та загального майна встановлюються з урахуванням розміру площі квартир та (або) приміщень, що їм належать (перебувають у користуванні) відповідно до підпункту 3.2.2 пункту 3.2 і підпункту 3.3.2 пункту 3.3 цього Статуту.

  7.5. Для накопичення коштів на ремонт неподільного та загального майна і термінового усунення збитків, що виникли в результаті аварій чи непередбачених обставин, в обов'язковому порядку створюються ремонтний та резервний фонди об'єднання. Кошти цих фондів акумулюються на рахунку об'єднання у банківських установах і використовуються виключно за цільовим призначенням.

  7.6. За рішенням загальних зборів Об'єднання можуть створюватися спеціальні фонди, витрати з яких здійснюються на цілі статутної діяльності Об'єднання, визначені загальними зборами. Кошти цих фондів акумулюються на банківських рахунках об'єднання.

  7.7. У разі включення відповідної статті витрат до кошторису Об'єднання правління може здійснювати страхування спільного майна від будь-яких видів ризику та прямих збитків.

  Страхові виплати, отримані для компенсації збитків від нещасного випадку, в першу чергу використовуються на відновлення та ремонт спільного майна.

  8.         Порядок та умови укладення договорів між об'єднанням та кожним власником квартири, приміщення.

  8.1. Власникам приміщень, розташованих у межах житлового комплексу, які не є членами об'єднання, правління зобов'язане запропонувати укласти з Об'єднанням угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах відповідно до частини п'ятої статті 9 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

  9. Порядок прийняття у члени об'єднання та виключення з нього

  9.1. Членом об'єднання може бути фізична чи юридична особа, яка є власником квартири (квартир) або нежитлового приміщення (приміщень) у житловому комплексі.

  9.2. Членство в об'єднанні є добровільним і може набуватися одночасно зі створенням об'єднання при проведенні установчих зборів, а також індивідуально, на основі письмової заяви власника житлового чи нежитлового приміщення, в будь-який момент існування Об'єднання.

  9.3. Членство в об'єднанні розпочинається на підставі поданої письмової заяви власника житлового чи нежитлового приміщення за згодою Об'єднання.

  Рішення про надання згоди про вступ в члени Об'єднання приймає правління в місячний строк з дня надходження заяви, якщо інше не встановлено загальними зборами.

  Якщо у встановлений строк власник не отримав відмови у вступі в члени Об'єднання, він набуває членства в Об'єднанні з дати подання заяви.

  В Об'єднанні не сплачуються вступні внески. Вступ власника в Об'єднання не може ставитися в залежність від сплати будь-яких внесків та платежів на користь Об'єднання.

  9.4. Членство в Об'єднанні припиняється:

  - за письмовою заявою члена Об'єднання - з дати надання такої заяви правлінню,

  - в разі припинення права власності власника на належне йому приміщення - з дати такого припинення,

  - в разі смерті члена Об'єднання – з дати смерті,

  - в разі ліквідації Об'єднання – з дати державної реєстрації припинення Об'єднання,

  - в разі припинення членства за рішенням загальних зборів у передбачених цим Статутом випадках чи суду – з дати, визначеної рішенням загальних зборів Об'єднання, рішенням суду.

  10. Права і обов'язки членів Об'єднання.

  10.1.   Член Об'єднання має право:

  -          брати участь в управлінні Об'єднанням у порядку, визначеному Законом "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" і цим Статутом;

  -          обирати та бути обраним до складу статутних органів Об'єднання;

  -          ознайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки;

  -          одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність Об'єднання;

  -          вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання членами Об'єднання правил добросусідства;

  -          вийти в установленому статутом порядку з Об'єднання;

  -          вимагати від Правління Об'єднання ознайомлення з усіма фінансовими звітами.

  10.2.   Порядок здійснення прав власників визначається законом. Здійснення прав власника не може порушувати права інших власників. Спори щодо здійснення прав власників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.

  10.3.   Член об'єднання зобов'язаний:

  -          виконувати вимоги статуту об'єднання;

            -            виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень;

  -          використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування ними;

  -          забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх ремонту;

  -          забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших власників;

  -          додержуватися вимог і правил щодо користування і утримання житлового будинку, прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;           

  -          своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі;

  -          відшкодовувати за власний рахунок і в повному обсязі збитки, завдані майну інших власників особисто або іншою особою, що займає чи використовує приміщення на законних підставах або з відома власника;

  -          запобігати псуванню неподільного та загального майна, інформувати органи управління об'єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;

  -          додержуватись чистоти в місцях загального користування та тиші в нічний час (з 23 до 7 години);

  -          виконувати інші передбачені цим Статутом і рішеннями загальних зборів обов'язки перед Об'єднанням.

  11. Відповідальність за порушення цього Статуту та рішень статутних органів Об'єднання

  11.1. Члени об'єднання за порушення цього Статуту та законних рішень статутних органів Об'єднання несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

  11.3. Загальні збори вправі прийняти рішення про виключення з Об'єднання члена в разі грубого або систематичного порушення ним цього Статуту або невиконання законних рішень статутних органів Об'єднання.

  12. Порядок внесення змін до цього Статуту.

  12.1. Внесення змін до цього Статуту здійснюється за рішенням загальних зборів Об'єднання, прийнятим більшістю не менш як у 3/4 голосів членів об'єднання, які присутні (представлені) на загальних зборах.

  12.2. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку та набирають чинності з дати такої реєстрації.

  13. Підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим.

  13.1. Об'єднання ліквідується у разі:

  -          фізичного знищення або руйнування житлового комплексу, яке унеможливлює його відновлення або ремонт;

  -          відчуження житлового комплексу за рішенням суду;

  -          придбання однією особою всіх приміщень у житловому комплексі;

             -           прийняття загальними зборами Об'єднання рішення про його ліквідацію;

  -          прийняття судом рішення про ліквідацію Об'єднання.

  13.2. Ліквідація Об'єднання за рішенням його загальних зборів здійснюється призначеною загальними зборами Об'єднання ліквідаційною комісією.

  Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію Об'єднання з зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Об'єднання, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам членів Об'єднання, а також організовує інші заходи, передбачені законодавством України.

  13.3.Порядок ліквідації Об'єднання за рішенням суду і звернення стягнень на його майно та кошти визначаються законодавством України.

  13.4. У разі ліквідації Об'єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма власниками приміщень пропорційно сукупному розміру їх внесків та обов'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного майна, відповідної частки загального майна, а також на інші спільні витрати у багатоквартирному будинку.

  При цьому здійснюється залік заборгованості кожного власника перед Об'єднанням. Якщо власник приміщення в житловому комплексі, незалежно від членства в Об'єднанні, має борг перед Об'єднанням, сума якого перевищує суму його частки в майні, і відмовляється сплатити цей борг, спір вирішується у судовому порядку.

  13.5. Об'єднання вважається припиненим з дня внесення про це відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

  13.6. Реорганізація Об'єднання проводиться за рішенням загальних зборів, які за поданням Правління визначають правонаступників Об'єднання і затверджують відповідні баланси згідно із законодавством України.

  Головуючий на установчих зборах Об'єднання:

      _____________ (підпис) _______________________ (прізвище, ім'я, по батькові).

      

  Переглядів 2303
  Розробка: Відділ інформаційних технологій
  апарату Волинської облдержадміністрації
  Інформаційне наповнення:
  Камінь-Каширська районна державна адміністрація
  Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Камінь-Каширській райдержадміністрації.
  Адреса: 44500, м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2, т/ф. 50486, т. 23332, E-mail: info@kamadm.gov.ua
  © 2014 kamadmin.gov.ua