10 липня 2020 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Відомості про район
Нормативно-правова база
Регуляторна політика
Прес-центр
Інвестиційний довідник
 • Публічна інформація
 • Запобігання проявам корупції
 • Державний реєстр виборців
 • Центр зайнятості інформує
 • Оголошення
 • Консультативно-дорадчі органи
 • Безоплатна правова допомога
 • Вивчення громадської думки
 • Центр надання адмінпослуг
 • Спостережна комісія
 • Ресурсний центр громад
 • Генеральні плани
 • Децентралізація влади
 • Соціальний захист населення
 • Пенсійний фонд інформує
 • Територіальний центр
 • Очищення влади
 • Використання бюджетних коштів
 • Енергоефективність
 • Звернення громадян
 • Містобудівні умови та обмеження
 • COVID-19
 • АРХІВ НОВИН

  « Липень 2020 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    

  Четвер, 19 жовтня 2017 11:24

  ПОЛОЖЕННЯ про відділ з питань надання адміністративних послуг Камінь-Каширської районної державної адміністрації

  Автор
  Оцініть матеріал!
  (0 голосів)

  ПОЛОЖЕННЯ про відділ з питань надання адміністративних послуг  Камінь-Каширської районної державної  адміністрації

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  розпорядження голови

  райдержадміністрації

  від 31.03.2016 №96

  ПОЛОЖЕННЯ

  про відділ з питань надання адміністративних послуг  Камінь-Каширської районної державної  адміністрації

  І. Загальні положення

  1. Положення про відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України „Про адміністративні послуги”.
  2. Відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації – це постійно діючий робочий орган Камінь-Каширської районної державної адміністрації.
  3. Відділ підпорядкований голові Камінь-Каширської районної державної адміністрації. Діяльність відділу координується заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

  4.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної і районної державних адміністрацій,  а також цим положенням.

  1. Терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у законах України „Про адміністративні послуги”.
  2. До складу відділу входять адміністратори та державні реєстратори.

  ІІ. Основними завданнями  відділу є:

  1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.
  2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.
  3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

  ІІІ. Основні питання діяльності відділу

  1. У відділі забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
  2. У приміщенні, де розміщується відділ, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.
  3. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги звертається до адміністратора, державного реєстратора, який організовує надання адміністративних послуг.
  4. Адміністратор, державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації. Кількість адміністраторів визначається головою райдержадміністрації.
  5. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування відділу.
  6. Основними завданнями адміністратора є:

   1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

   2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних ”;

   3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

  4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

   5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

   6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

  1. Адміністратор має право:

   1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

   2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

   3) інформувати керівника та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

   4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

   5) порушувати клопотання перед керівником щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи відділу.

  9.Основні завдання державного реєстратора:

  1) здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

  2)  може здійснювати функції адміністратора.

  1. Державний реєстратор відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації має право:

  1).Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності матеріали та інформацію, необхідні для виконання посадових обов’язків.

  2). Інформувати начальника відділу про стан роботи з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстрації нерухомого майна, також вносить пропозиції щодо її вдосконалення.

  3).У порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюється з іншими документами, що стосуються проходження ним служби в органах державної влади.

  4). Погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою одержання документів без залучення суб’єкта звернення.

  5). Інформувати начальника відділу про порушення термінів розгляду заяв щодо видачі документів, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

  6).Посвідчувати власним підписом та печаткою копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для видачі документів реєстраційного характеру.

  7). Брати  участь у засіданнях, семінарах, нарадах, які проводяться в разі розгляду на них питань, що входять до компетенції відділу.

  8).Вносити пропозиції  начальнику відділу щодо вдосконалення і покращення роботи.

  1. Керівник відділу відповідно до завдань, покладених на відділ:

   1) здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за організацію діяльності  відділу;

   2) організовує діяльність відділу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи відділу;

   3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

   4) організовує інформаційне забезпечення роботи відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

   5) сприяє створенню належних умов праці, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив відділ, щодо матеріально-технічного забезпечення ;

   6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

   7) може здійснювати функції адміністратора;

   8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

  1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями та відділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
  2. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання суб’єктами звернень адміністративних послуг, головою райдержадміністрації можуть утворюватися підрозділи відділу, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається органом, що прийняв рішення про його утворення.
  3. Керівництво структурними підрозділами здійснюють відповідні посадові особи (керівники відділів, управлінь, секторів) відповідно до обсягів повноважень та посадових інструкцій.
  4. Час прийому суб’єктів звернень становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через відділ.

  Графік роботи відділу з питань надання адміністративних послуг

  Камінь-Каширської райдержадміністрації:

  Понеділок

            800 – 1700     

  Вівторок

            800 – 2000

  Середа

            800 – 1700     

  Четвер

            800 – 2000

  П’ятниця

            800 – 1600     

  Субота

            800 – 1500

  Неділя

         Вихідний

  Графік прийому громадян:

  Понеділок, вівторок, п’ятниця з 8.00 до 14.00

  Середа з 8.00 до 14.00 обслуговування юридичних осіб та учасників АТО

  Четвер з 8.00 до 20.00

  ІV. Матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу:

  1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу з питань надання адміністративних послуг здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.
  Переглядів 1450
  Розробка: Відділ інформаційних технологій
  апарату Волинської облдержадміністрації
  Інформаційне наповнення:
  Камінь-Каширська районна державна адміністрація
  Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Камінь-Каширській райдержадміністрації.
  Адреса: 44500, м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2, т/ф. 50486, т. 23332, E-mail: info@kamadm.gov.ua
  © 2014 kamadmin.gov.ua