Версія для друку
Понеділок, 07 березня 2016 00:00

Бюджет

Рішення "Про районний бюджет на 2019 рік" детальніше...

Звіт про виконання районного бюджету по доходах, видатках та кредитуванні за 2017 рік детальніше...

Проект рішення "Про районний бюджет на 2018 рік" детальніше...

Проект рішення "Про внесення змін до рішення районної ради від 26 грудня 2016 року № 15/5 „Про районний бюджет на 2017 рік" детальніше...

Наказ №4 від 25 жовтня 2016 року "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом складання та виконання місцевих бюджетів до проекту районного бюджету" детальніше...    

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік відділу культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації детальніше...

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік відділу у справах молоді та спорту Камінь-Каширської районної державної адміністрації детальніше...

 

Проект "Про районний бюджет на 2017 рік" детальніше...

 

 

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ         
КАМІНЬ-КАШИРСЬКОГО  РАЙОНУ         
станом на  1 грудня    2019  року        
УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ        
Виконання бюджету по загальному фонду Доходи Видатки
Сума, грн. Відсоток Сума, грн. Відсоток
виконання виконання
Бюджет району 652124493,65      
Районний бюджет 600588341,43      
Сільські бюджети 29368738,89      
Міський бюджет 22167413,33      
РОЗШИРЕНІ ДАНІ        
    Загальний фонд
Затверджено місцевими радами на рік Виконано місцевими радами з початку року % виконання до річного призначення
1 2 3 5 6
1, ДОХОДИ :        
Податкові надходження: 10000000 82538592 79963924,69 96,9
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 48242400 44237254,32 91,7
Прибутковий податок з громадян 11010000 48241400 44236234,32 91,7
Прибутковий податок з робітників і службовців 11010100 46266400 42116539,48 91,0
Прибутковий податок на доходи від підприємницької діяльності та інші доходи громадян 11010200 1452900 1633900,34 112,5
Податок з доходів фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 11010400 178400 133575,3 74,9
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб 11010500 343700 352219,2 102,5
Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до пункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу  11010900     #ДЕЛ/0!
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності 11011100      
Податок з доходів фізичних осіб від прожажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду) 11011200      
Податок з доходів фізичних осіб від прожажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) 11011300      
Податок на прибуток підприємств 11020000 1000 1020 102,0
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності 11020200 1000 1020 102,0
Збори за спец,використання природних ресурсів 13000000 5394973 4981439,35 92,3
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 13010000 5391973 4976025,55 92,3
Платежі за користування надрами  13030000 3000 5413,8 180,5
Плата за землю  13050000      
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 4799240,00 4418369,03 92,1
Акцизний податок з вироблених  в Україні підакизних товарів (продукції)  14020000 694000 581263,86 83,8
Пальне 14021900 694000 581263,86 83,8
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакизних товарів (продукції)  14030000 2736600 2444529,94 89,3
Пальне 14031900 2736600 2444529,94 89,3
Акцизний податок з реалізації су"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  14040000 1368640 1392575,23 101,7
Місцеві податки  18000000 24101979 26326861,99 109,2
Податок на майно 18010000 8075520,00 8353474,73 103,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками обєктів житлової нерухомості 18010100 8520 11188,01 131,3
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками обєктів житлової нерухомості 18010200 232685 237375,52 102,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками обєктів нежитлової нерухомості 18010300 586263 608589,44 103,8
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками обєктів нежитлової нерухомості 18010400 732907 760338,75 103,7
Земельний податок з юридичних осіб 18010500 2362302 2538342,28 107,5
Орендна плата з юридичних осіб 18010600 1435447 1458194,84 101,6
Зелельний податок з фізичних осіб 18010700 1263438 1297007,97 102,7
Орендна плата з фізичних осіб 18010900 1408958 1390354,59 98,7
Транспортний податок з фізичних осіб 18011000 27000 27083,33 100,3
Транспортний податок з юридичних осіб 18011100 18000 25000,00 138,9
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту 18040900      
Єдиний податок 18050000 16026459,00 17494408,61 109,2
Єдиний податок з юридичних осіб 18050300 686500 651162,18 94,9
Єдиний податок з фізичних осіб 18050400 15274109 16775365,58 109,8
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 18050500 65850 67880,85 103,1
Інші податки та збори 19000000      
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 19010100      
Неподаткові надходження 20000000 2298387 2526251,8 109,9
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 64139 105998,37 165,3
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучаються до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 21010000      
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних  коштів 21040000      
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 21050000      
Інші надходження 21080000 88463 112781,37 127,5
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки 21080900      
Адміністративні штрафи та інші санкції 21081100 35963 49969,09 138,9
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 21081500 52500 62812,28 119,6
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 2062170 2091687,01 101,4
Плата за ліцензію 22010000 2010353,00 2194987,68 109,2
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 22010300 16000 21530 134,6
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 1908753 2096121,68 109,8
Адміністративний збір за днржавну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 22012600 85600 77336 90,3
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних 22012900      
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 22080000 87105 85599,23 98,3
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080400 87105 85599,23 98,3
Державне мито 22090000 47970,00 45422,68 94,7
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарув 22090100 2970 901,68 30,4
Державне мито, не віднесене до інших категорій  22090200      
Державне мито, пов"язане з видачею та оформленням закордрнних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 22090400 45000 55725,53 123,8
Інші неподаткові надходження 24000000 64496 76256,31 118,2
Інші надходження 24060000 64496 76256,31 118,2
Доходи від операцій з капіталом 30000000      
Надходження від продажу основного капіталу 31000000      
Разом доходів загального фонду   84836979 82490176,49 97,2
Офіційні трансферти 40000000 295691949,00 265977600,00 90,0
Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету  41020100 59208200,00 54274000,00 91,7
Субвенції 41030000 236483749,00 211703600,00 89,5
Освітня субвенція з  державного бюджету місцевим бюджетам  41033900 187637700,00 173447200,00 92,44
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41034200 37827800,00 34675500,00 91,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 41034500 11018249 3580900 32,5
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41040000 33232100,00 30421600,00 91,5
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету 41040200 33232100,00 30421600,00 91,5
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 316970465,05 273235117,16 86,2
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових суьсидій населенню на опдату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41050100 27195260,05 27195260,05 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41050200 17465700,00 14798246,87 84,7
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сімям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по дргляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу  41050300 226064600,00 194769400,42 86,2
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, 41050400 1447897,00 1447897 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами  41050500     #ДЕЛ/0!
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї 41050700 1225200,00 1105200 90,2
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатківу сфері освітиза рахунок коштів освітньої субвенції 41051000 1629900,00 1513900,00 92,9
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 51051100 650000,00 650000,00 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  41051200 646741,00 581896,00 90,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 41051400 2478858,00 2478858,00 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції 41051500 4431000,00 4157600,00 93,8
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за зарунок відповідної субвенції з державного бюджету 41052000 273120,00 273120,00 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41052300 11018249,00 3580900,00 32,5
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюжнту 41053000 373600,00 94500,00 25,3
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 41053500 390000,00 389954,00 100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 17770120,00 16288164,82 91,7
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41054300 3910220,00 3910220,00 100,0
Всього доходів загального фонду    730731493,05 652124493,65 89,2
Спеціальний фонд        
Інші податки та збори 19000000 9059 17260,91 190,5
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 19010100 9059 12409,04 137,0
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти  19010200   2008,01  
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 19010300   2843,86  
Неподаткові надходження  20000000 8235936 5306155,29 64,4
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000   594,08  
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 21110000   594,08  
Інші неподаткові надходження 24000000 72896 131021,37 179,7
Власні надходження бюджетних установ 25000000 8163040 5174539,84 63,4
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 7753040 4569918,26 58,9
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 410000 604621,58 147,5
Доходи від операцій з капіталом 30000000 560000 560826,04 100,1
Надходження від продажу основного капіталу 31000000   1669,2  
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності 31030000   1669,2  
Надходження від продажу землі і нематер, активів 33000000 560000 559156,84 99,8
Цільові фонди 50000000 540048 223251,35 41,3
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 50110000 540048 223251,35 41,3
Всього доходів спеціального фонду    9345043 6107493,59 65,4
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 41052600 15122746 5899600 39,0
Разом доходів спеціального фонду   24537789 12007093,59 48,9
Всього доходів загального і спеціального фондів   755269282,05 664131587,24 87,9
2.ВИДАТКИ:        
Державне управління 0100 21793169 18476858,25 84,8
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради 0150 21469669 18356550,27 85,5
Інша діяльність у сфері державного управління 0180 121000 120307,98 99,4
Проведення  місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим 0190 202500   0,0
Освіта 1000 299787735,00 261549140,46 87,2
Охорона здоров’я 2000 49116539,36 42733876,21 87,0
  3000 287111448,05 250943078,34 87,4
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 3011 9827589,05 9645647,93 98,1
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 3012 17367671 17367671,00 100,0
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян  3021 8365700 8304082,06 99,3
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання  твердрго та рідкого пічного побутового палива і срапленого газу 3022 9100000 6494164,81 71,4
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 3031 199000 178101,9 89,5
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг звя"зку  3032 366000 336040,15 91,8
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033      
Надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами 3041 1187600 763907,96 64,3
Надання допомоги при усиновленні дитини 3042 144500 56915,19 39,4
Надання  допомоги при народженні дитини 3043 44390000 39721524,34 89,5
Надання допомоги на дітей над якимивстановлено опіку 3044 1523700 1243286,71 81,6
Надання допомоги на дітей одиноким матерям 3045 5999600 5152078,75 85,9
Надання тимчасової державної допомоги дітям 3046 452500 157365,12 34,8
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  3047 92210400 83493580,61 90,5
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внасдідок Чорнобильської катастрофи 3050 3225800 2937000,00 91,0
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 3081 31961500 25231980,34 78,9
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 3082 6271800 4617416,70 73,6
Надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу  3083 7834700 6334052,86 80,8
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 3084 161000 97414,04 60,5
Надання щомісячної компенсаційної виплатинепрацюючій прцездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 3085 988300 630893,42 63,8
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабіт І типу 3086 304000 16146,13 5,3
Надання допомоги на дітей які виховуються у багатодітних сімях 3087 32635000 27247889,85 83,5
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3090 31000 26640,45 85,9
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 3104 8434678 7381473,19 87,5
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 3112 30000   0,0
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді 3121 660000 522519,02 79,2
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" 3131 116000 107000 92,2
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 3140 204000 203498 99,8
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують стороньої допомоги  3160 148322 125103,88 84,3
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 3171 133500 132221,76 99,0
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 3192 10000 10000 100,0
Організація та проведення громадських робіт 3210 288688 214416,21 74,3
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях 3230 1225200 1011096,58 82,5
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 1313700 1181949,38 90,0
Культура i мистецтво 4000 15666200 13217740,17 84,4
Забезпечення діяльності бібліотек 4030 6170700 5588425,19 90,6
Забезпечення діяльності музеїв і виставок 4040 424700 343684,1 80,9
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 4060 8183500 6555765,7 80,1
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 4081 355300 282031,88 79,4
Iншi заходи в галузі культури і мистецтва 4082 532000 447833,3 84,2
Фiзична культура i спорт 5000 2275775 1983261,61 87,1
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 5011 174000 146735,99 84,3
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних  дитячо-юнацьких спортивних шкіл 5031 1798000 1552718,92 86,4
Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкульткрно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи 5051 80500 80500 100,0
Фінансова підртимка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 5053      
Забезпечення діяльності мвсцевих центрів фізичного здоров"я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових  5061 223275 203306,7 91,1
Житлово-комунальне господарство 6000 5083420 3623379,31 71,3
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 6011      
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 6020 293803 44802,8 15,2
Організація благоустрою населених пунктів 6030 4783617 3574276,51 74,7
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 6082      
Витрати, пов”язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/  6084 6000 4300 71,7
                                         Економічна діяльність  7000 8924066 7406035,39 83,0
Реалізація програм в галузі сільського господарства 7110 116000 82600 71,2
Здійснення заходів із землеустрою 7130 314883 242264,47 76,9
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 7350 1043881 501831,08 48,1
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 7461 7449302 6579339,84 88,3
Інша діяльність 8000 843829 553784,22 65,6
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 8110 62610 10610 16,9
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 8130 514329 418239,64 81,3
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 8220 105000 86361,8 82,2
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 8330 52500 38572,78 73,5
Резервний фонд 8700 109390   0,0
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів   690602181,41 600487153,96 87,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 9800 488000 451762 92,6
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 9510 11018249 3580900 32,5
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюжнту 9620 186100    
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 9730 195000 194977 100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 9770 15242000 14056052,09 92,2
Всього   717731530,41 618770845,05 86,2
Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення 8830 30000 30000 100,0
Всього видатків загального фонду   717761530,41 618800845,05 86,2
Спеціальний фонд        
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 6020 21397 20000 93,5
Організація благоустрою населених пунктів 6030 458860 277936,04 60,6
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 6082     #ДЕЛ/0!
Будівництво обєктів житлово-комунального господарства 7310      
Будівництво інших об"єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 7320 795096 794955,55 100,0
Будівництво інших об"єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 7330 1775386 1016044,61 57,2
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 7363 11344576,37 200000 1,8
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров"я у сільській місцевості 7367 500000 499500 99,9
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 7461 3110000 2658855,3 85,5
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктуриза рахунок субвенції з державного бюджету 7462 7561373 2815348,7 37,2
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них команальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 7660 50000 28290 56,6
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  7691 548227 209886,88 38,3
Утилізація відходів 8312 269992 149488,51 55,4
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 8330 25180 25180 100,0
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ   13672243,75 8651413,08 63,3
Разом видатків спеціального фонду   40306331,12 18600534,67 46,1
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення,  9540 7561373 2949800 39,0
Усього    47867704,12 21550334,67 45,0
Кредитування 8800 0 -22401  
Надання кредиту 8831 30000 13000 43,3
Повернення кредиту 8832 -30000 -35401 118,0
Всього видатків   47867704,12 21527933,67 45,0
 Всього видатків загального і спеціального фондів   765629234,53 640328778,72 83,6
Внутрішнє фінансування 200000      
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів 208000      
На початок періоду 208100      
На кінець періоду 208200      
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету за типом кредитора         
Фінансування за рахунок позик банківських установ        
Фінансування за рахунок Інших банків        
Переглядів 5479 Останнє редагування П'ятниця, 13 грудня 2019 09:19

Схожі матеріали