23 травня 2024 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

АРХІВ НОВИН

« Травень 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Понеділок, 23 листопада 2015 11:36

До уваги юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців!

Міністерство юстиції України затвердило 15 форм реєстраційних карток щодо державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, їх ліквідації, припинення тощо.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

02.11.2015 № 2140/5

Форма 1                                                                                        РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи

(заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами, друкується з одного або двох боків аркуша,

у разі відсутності відомостей відповідні сторінки реєстраційної картки не заповнюються і не подаються)

    

 

– діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)

 

– діє на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

Відомості про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи

Організаційно-правова форма юридичної особи

                                                                     
                                                                     

Назва юридичної особи

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

Скорочене найменування юридичної особи (за наявності)

                                                                     

Найменування юридичної особи англійською мовою (за наявності)

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

Скорочене найменування юридичної особи англійською мовою (за наявності)

                                                                     

Місцезнаходження юридичної особи:

Поштовий індекс

         

Область

 

                                                                                                                        Автономна Республіка Крим

 
                                                                     

Район області/Автономної Республіки Крим

 
                                                                     

Місто

 

Селище міського типу

 

Селище

 

Село

 
                                                                     

Район міста

                                                         

Площа, вулиця, проспект, провулок або інший тип елемента вулично-дорожньої мережі – зазначається разом з назвою

                                                                     

Будинок

             

Корпус

         

 Тип приміщення*

               

       

Розмір статутного або складеного капіталу (грн)

                     

,

   

Дата закінчення формування статутного або складеного капіталу (дд.мм.рррр)

   

.

   

.

       

До форми 1 додаються:

 

Заява щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування

   
 

Реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість 

Спосіб отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (необхідне відмітити)

Видати заявнику

 

                                                         Відправити поштою за місцезнаходженням юридичної особи

 

оо

Спосіб повідомлення про результати розгляду державним реєстратором поданих документів (потрібне відмітити)

 

смс-повідомлення                                                                                  Телефон

+

3

8

                   
 

електронна пошта 

Адреса електронної пошти

                                             

*Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Усього подано сторінок:

 

_______________________________________________________________     ________________________________                      __________________

(прізвище, ініціали)                                                                                              (підпис)                                                        (дата)

 

2

Продовження реєстраційної картки форми 1

Відомості про фізичних осіб – платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, – про керівника юридичної особи

Прізвище

                                                                     

Ім’я, по батькові

                                                                     

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

                   

Паспортні дані*:                                                                 серія

   

номер

                   

Дата обрання (призначення) (дд.мм.рррр)

   

.

   

.

       

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

Відомості про фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори

Прізвище

                                                                     

Ім’я, по батькові

                                                                     

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

                   

Паспортні дані*:                                                                 серія

   

номер

                   

Дата обрання (призначення) (дд.мм.рррр)

   

.

   

.

       

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

Прізвище

                                                                     

Ім’я, по батькові

                                                                     

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

                   

Паспортні дані*:                                                                 серія

   

номер

                   

Дата обрання (призначення) (дд.мм.рррр)

   

.

   

.

       

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

Відомості про органи управління юридичною особою (назва відповідно до установчих документів)

Вищий

                                                                 

Виконавчий

                                                                 

Інший**

                                                                 

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**Заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи.

_______________________________________________________________     ________________________________                      __________________

(прізвище, ініціали)                                                                                              (підпис)                                                        (дата)

 

3

Продовження реєстраційної картки форми 1

Відомості про засновників юридичної особи*

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

Паспортні дані**:                                                                 серія

   

номер

                   

Ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності))

                   

засновника***

                   

Країна резидентства/громадянства засновника

                                                                     

 

Місцезнаходження (місце проживання) засновника:

Україна

 

Поштовий індекс

         

Область

 

                                                                                                                        Автономна Республіка Крим

 
                                                                     

Район області/Автономної Республіки Крим

 
                                                                     

Місто

 

Селище міського типу

 

Селище

 

Село

 
                                                                     

Район міста

                                                         

Площа, вулиця, проспект, провулок або інший тип елемента вулично-дорожньої мережі – зазначається разом з назвою

                                                                     

Будинок

             

Корпус

         

*

Тип приміщення****

               

       

 

Інша країна

 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

Розмір внеску до статутного або складеного капіталу (грн)

                     

,

   

Засновник є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи

 

*Якщо засновників більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки реєстраційної картки форми 1.

**Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

***Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

****Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

_______________________________________________________________     ________________________________                      __________________

(прізвище, ініціали)                                                                                              (підпис)                                                        (дата)

 

4

Продовження реєстраційної картки форми 1

Відомості про структуру власності засновників – юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб – власників істотної участі цих юридичних осіб*

Ідентифікаційний код засновника юридичної особи (для резидента),

               

щодо якого розкривається інформація про структуру власності

               

Повне найменування засновника юридичної особи (для нерезидента), щодо якого розкривається інформація про структуру власності

                                                                     
                                                                     
                                                                     

Інформація про структуру власників**

Відомості про:

 

власника істотної участі засновника

 

особу, що опосередковано володіє істотною участю засновника

  Ідентифікаційний код юридичної особи (для резидента)

               

             Повне найменування юридичної особи (для нерезидента)

                                                                 
                                                                 
                                                                 

Відомості про особу, що опосередковано володіє істотною участю засновника:

  Ідентифікаційний код юридичної особи (для резидента)

               

                         Повне найменування юридичної особи (для нерезидента)

                                                             
                                                             
                                                             

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) власника істотної участі

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

                   

Паспортні дані***:                                                                 серія

   

номер

                   

Країна громадянства

                                                                     

 

Місце проживання:

Україна

 

Поштовий індекс

         

Область

 

                                                                                                                        Автономна Республіка Крим

 
                                                                     

Район області/Автономної Республіки Крим

 
                                                                     

Місто

 

Селище міського типу

 

Селище

 

Село

 
                                                                     

Район міста

                                                             

Площа, вулиця, проспект, провулок або інший тип елемента вулично-дорожньої мережі – зазначається разом з назвою

                                                                     

Будинок

             

Корпус

         

Тип приміщення****

               

       

 

Інша країна

 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

*Не заповнюються щодо політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств.

**У разі необхідності заповнюється відповідна кількість аркушів четвертої сторінки реєстраційної картки форми 1.

***Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

****Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

_______________________________________________________________     ________________________________                      __________________

(прізвище, ініціали)                                                                                              (підпис)                                                        (дата)

 

5

Продовження реєстраційної картки форми 1

Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)*

 

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) у юридичної особи відсутній

 

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи

 

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) учасника (засновника) юридичної особи, якщо учасник (засновник) – юридична

 

особа, відсутній:

 

ідентифікаційний код учасника (засновника) юридичної особи (для резидента)

                 
 

повне найменування учасника (засновника) юридичної особи (для нерезидента)

                                                                 
                                                                 
                                                                 
 

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) учасника (засновника) юридичної особи, якщо учасник (засновник) – юридична особа:

 

ідентифікаційний код учасника (засновника) юридичної особи (для резидента)

                 

повне найменування учасника (засновника) юридичної особи (для нерезидента)

                                                                 
                                                                 
                                                                 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)**

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

                   

Паспортні дані***:                                                                      серія

   

номер

                   

Країна громадянства

                                                                     

 

Місце проживання:

Україна

 

Поштовий індекс

         

Область

 

                                                                                                                        Автономна Республіка Крим

 
                                                                     

Район області/Автономної Республіки Крим

 
                                                                     

Місто

 

Селище міського типу

 

Селище

 

Село

 
                                                                     

Район міста

                                                             

Площа, вулиця, проспект, провулок або інший тип елемента вулично-дорожньої мережі – зазначається разом з назвою

                                                                     

Будинок

             

Корпус

         

Тип приміщення****

               

       

Інша країна

 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

*Не заповнюються щодо політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств.

**Якщо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів п’ятої сторінки реєстраційної картки форми 1.

***Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

****Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

_______________________________________________________________     ________________________________                      __________________

(прізвище, ініціали)                                                                                              (підпис)                                                        (дата)

 

6

Продовження реєстраційної картки форми 1

Види економічної діяльності юридичної особи (на момент реєстрації вид економічної діяльності, який записаний першим, вважається основним)

№ з/п

Код виду економічної діяльності

 

№ з/п

Код виду економічної діяльності

 

№ з/п

Код виду економічної діяльності

     

.

           

.

           

.

   
     

.

           

.

           

.

   
     

.

           

.

           

.

   
     

.

           

.

           

.

   
     

.

           

.

           

.

   
     

.

           

.

           

.

   
     

.

           

.

           

.

   
     

.

           

.

           

.

   
     

.

           

.

           

.

   
     

.

           

.

           

.

   

Відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено орган державної влади, орган місцевого самоврядування (непотрібне викреслити)

Назва розпорядчого акта

                                                                     
                                                                     
                                                                     

Номер

               

                                                    Дата (дд.мм.рррр)

   

.

   

.

       

Дата створення органу (дд.мм.рррр)

   

.

   

.

       

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави в статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків

Найменування органу

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

Ідентифікаційний код органу

               

Додаткова інформація про зв’язок з юридичною особою

Телефон 1                                                                                                                                Телефон 2

+

3

8

                     

+

3

8

                   

Факс                                                                                            Адреса сторінки в мережі Інтернет

+

3

8

                                                             

                                                                                                     

Адреса електронної пошти

                                         

Інші відомості

                                                                     
                                                                     

_______________________________________________________________     ________________________________                      __________________

(прізвище, ініціали)                                                                                              (підпис)                                                        (дата)

 

7

Продовження реєстраційної картки форми 1 (заявниками не подається)

Реєстраційні дані про проведення державної реєстрації юридичної особи

(заповнюються державним реєстратором після проведення державної реєстрації з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців)

Номер запису                                                                                                                                           Дата запису (дд.мм.рррр)

                                       

.

   

.

       

Ідентифікаційний код юридичної особи

               

Державний реєстратор

Прізвище

                                                                     

Ім’я

                                                                     

По батькові

                                                                     

Місце проведення державної реєстрації

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

Державний реєстратор                                                                    ________________________________                     __________________

                                                                                                                                                       (підпис)                                                              (дата)

Відомості про отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та установчих документів (крім модельного статуту)

Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та один примірник оригіналів установчих документів (крім модельного статуту) отримав:

_____________________________________________________________     ________________________________                     __________________

                    (прізвище, ініціали)                                                                                                     (підпис)                                                            (дата)

Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та один примірник оригіналів установчих документів (крім модельного статуту) направлено поштою (заповнюється державним реєстратором)

                                                                                                                     ____________________________________________

                                                                                                                                                                                 (дата)

Державний реєстратор                                                                     ________________________________                     __________________

                                                                                                                                                           (підпис)                                                            (дата)

 

 З усім переліком оновлених карток можна ознайомитись за адресою: hhtt://ddr.minjust.gov.ua/uа

за посиланням Головна/Форми реєстраційних заяв/Сфера державної реєстрації юридичних рсіб та фізичних осіб - підприємців/Форми реєстраційних карток

                                               

 

Переглядів 1816 Останнє редагування Понеділок, 23 листопада 2015 12:01
Розробка: Відділ інформаційних технологій
апарату Волинської облдержадміністрації
Інформаційне наповнення:
Камінь-Каширська районна державна адміністрація
Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Камінь-Каширській райдержадміністрації.
Адреса: 44500, м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2, т/ф. 50486, т. 23332, E-mail: info@kamadm.gov.ua
© 2014 kamadmin.gov.ua